services

Süpervizörlük

Sunduğunuz projeye uygun iskele sistemlerini İş Güvenliği Yönetmeliği konusunda başlangıçtan sonuna kadar her türlü teknik şartnamesini, statik hesaplarını, kurum, söküm ve kullanımı konusunda uygulama personellerinin eğitim ve kontrollerini sağlayarak daha profesyonel çalışma ortamı sağlamaktadır.