services

Finansman Desteği

Kiralama, proje bitiminde geri alım ve leasing alternatifleriyle ekonomik ödeme seçenekleri sunulur.

Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi ve kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.